top of page

סדנאות והדרכה

מה אלמד בסדנאות ובהדרכה?

סמכות הורית וגבולות ללא מאבקי כח.

דרכי חינוך כאמצעי לגידול ילד עצמאי, אחראי ובטוח בעצמו.

ממריבות אחים ליחסים טובים.

איך יוצרים אוירה משפחתית טובה?

 

מה זה פינוק "טוב" ומהו פינוק מקלקל?

 

מה עושים עם "רגשות האשם" ואיך נפטרים מהם?

 

כלים לתקשורת נכונה, הקשבה ושיתוף.

ועוד נושאים שיעלו מהמודרכים

bottom of page